Avís legal

La pàgina web APLICACIONS TÈCNIQUES INSULARS pertany a Aplicacions Tècniques Insulars SA, amb NIF/CIF: A07405327 i amb domicili a Poligon 5 Parcela 132 Consell, Illes Balears. A efectes del cumpliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en endavant LSSI, els propietaris del domini referenciat l’informen del següent: Aquesta pàgina web té per objecte gestionar les seves sol·licituts, així com tenir-lo informat sobre l’activitat de l’empresa i els seus serveis. Totes les dades que facil·litin els usuaris mitjançant els formularis de consulta formen part del fitxer denominat APLICACIONS TÈCNIQUES INSULARS S.A. degudament inscrit a l’Agencia Española de Protección de Datos. Aplicacions Tècniques Insulars S.A. es compromet a no cedir ni utilizar aquestes dades més que per als fins pels quals han estat recaptats. Poden posar-se en contacte amb el propietari de la pàgina a la següent direcció postal: Poligon 5 Parcela 132 Consell, Illes Balears.

Tel: 971620200

Correu electrònic: info@cansoler1945.com